Sten og grus er presset ressource. Alternativ på vej

Verdens naturlige råstoflagre af sten og sand er under pres, og kan ikke blive ved med at forsyne bygge- og anlægssektorens behov. Derfor er seks byggeaktører gået sammen om at sikre cirkulært producerede råstoffer til nye projekter – blandt andet nedrevet beton fra tidligere byggerier.

Norrecco, FLSmidth, Aalborg Portland, Unicon, MIS Recycling og Pelcon Material & Testing er nu gået sammen for at udvikle den bedst mulige teknologi til at erstatte nyopgravet sten og sand i beton med sekundære råstoffer fra nedrivningsbeton.

Læs mere her.