Søgræs er de mest effektive CO2-fangere

Selvom regnskove er afgørende for at opfange kulstof fra atmosfæren, kan deres effektivitet næppe sammenlignes med søgræss. Ifølge FN’s miljøprogram kan søgræs opfange kulstof utroligt 35 gange hurtigere end regnskove.

Det eneste problem er, at strandenge kun dækker en lille procentdel af havbunden – små 0,2 procent – og strandenge rundt om i verden er ved at falde. Alligevel, selv med den lille dækning, tegner havgræs sig for 10 procent af havets kapacitet til at lagre kulstof.

I betragtning af havgræssens kulstoffangende kraft søger en ny ordning kaldet Seagrass Ocean Rescue at vende trenden ved at udså kystvande rundt om i Storbritannien for at skabe nye havgræsbede. Støttet af WWF startede ordningen med et “eksperimentelt” 20.000 kvadratmeter område i Pembrokeshire, South Wales. Det er her havgræsfrø plantes på havbunden i hessianposer, holdt sammen i tovværk. Efterhånden som hessianet nedbrydes, spirer frøene, indsamlet af dykkere  fra undersøiske enge i farvande ud for Englands og Wales’ sydlige kyster,  og etablerer sig på havbunden.

Læs mere her