Slut med skummadbeholdere i Maryland

Den amerikanske stat Maryland er den første stat i landet til at implementere et forbud mod skummadbeholdere. 

Det blev besluttet i 2019 og har været implementeret siden september 2020. Loven forbyder restauranter, skoler, butikker og andre institutioner at servere mad i polystyrenbeholdere

Nogle restauranter klagede over de øgede omkostninger ved skumalternativer, men de miljømæssige fordele opvejer prisen på materialeovergangen. Forbuddet vil ikke kun reducere affald og mikroplast, men det vil også skære ned på emissionerne, da polystyren produceres ved hjælp af fossile brændstoffer. Baltimore, som vedtog et bydækkende skumforbud forud for staten, har rapporteret om en reduktion på 40 procent i polystyrenbeholdere i den indre havn.

Læs mere her.