EU: Jorden skal binde meget mere CO2

Hvis det står til EU’s landbrugsministre, kommer der i fremtiden til at være meget mere carbon farming, og herunder conservation agriculture, i Europa.

De har nemlig netop nikket til en klimaplan for at reducere udledning af klimagasser, som EU-kommissionen har fremlagt. Det skriver Agriland.ie, der er Irlands største digitale nyhedsmedie indenfor landbrugssektoren.

I planen står der, at landbrug og skovbrug skal være med til at opfange kulstof fra atmosfæren og lagre det i jorden eller biomasse.

Det betyder i praksis, at der skal plantes læhegn, træer og skov, der skal dyrkes mere bælgsæd, flere efterafgrøder og dækafgrøder og mere conservation agriculture.

Kilde: FRDKnyt