Aalborg gør sig lækker for cyklisterne

Aalborg kommune er i gang med at indrette bymidten så den bliver mere venlig overfor gående og cyklende borgere.

Der lægges hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Det sker for at gøre byen mere tryg og begrænse CO2-udslippet og for at lokke flere over på cyklen.  Cyklistforbundets lokale formand Mike White er begejstret. Han refererer blandt andet til erfaringer fra Bruxelles, der indførte en generel hastighedsbegrænsning på 30 km/t 1. januar 2021, og i løbet af efteråret samme år kom det frem, at det havde betydet et fald i antallet af alvorlige færdselsulykker på 25 procent samtidig med, at støjen – der også gør mange mennesker syge – var halveret.

Han forstår godt at folk gerne vil holde fast i bilen når de skal aflevere børn i institution. Her henviser han til at ladcyklerne vinder frem som en effektiv og sikker måde at få børnene frem til daginstitutionen.

Begunstigelserne for cyklisterne sker sideløbende med at der skal være restriktioner i forhold til bilparkering  reducering af kantstensparkering samt en udvidelse af betalingsparkering. Derudover skal der etableres en nulemissionszone i den eksisterende miljøzone i store dele af byen  Nul-emissionszoner er afgrænsede zoner i byområdet, hvor der som udgangspunkt kun må køre biler uden forbrændingsmotorer. Dermed er biler, der kører på benzin eller diesel, altså udelukket.

– Det handler om at sikre sig, at de forskellige transportformer får nogle mere ligeværdige konkurrencevilkår, sådan at vi får flere mennesker til at vælge at cykle ind til byen, gå eller tage kollektiv trafik i stedet for at bruge bilen. Det er sådan set hovedsigtet med det, siger klima- og miljørådmand Per Clausen (EL).

Flere af tiltagene kræver dog ændringer i lovgivning samt tilladelse fra politiet, før de kan realiseres.

Kilde: Aalborg nu.