Japan – CO2-nedgang for 7. år i træk

Japan – verdens tredjestørste økonomi – dokumenterer udledning af færre emissioner  end på noget tidspunkt siden registreringerne begyndte, ifølge regeringstal. 

Den rapporterede nedgang på 5,1 procent er det syvende år i træk, at landets emissioner er faldet. Udrulningen af ​​vedvarende energi og en pandemi-induceret pause i sværindustrien blev tilskrevet faldet. 

Tallene er positive nyheder, men Japan er nødt til at skrue op for at nå sine emissionsmål. Sidste år lovede Tokyo næsten at halvere emissionerne inden 2030 sammenlignet med 2013-niveauerne. De seneste tal repræsenterer et samlet fald på 18 pct. Der er et stykke vej endnu. 

Kilde: PositiveNews