I New Zealand skal finansielle virksomheder lægge klimaeffekterne på bordet

En ny lov der blev vedtaget i oktober 2021 i New Zealand, betyder, at finansielle virksomheder bliver nødt til at være åbne og eksponere deres investeringers virkning på klimakrisen. 

I henhold til loven skal banker, forsikringsselskaber og investeringsselskaber oplyse om de risici og muligheder, som global opvarmning giver deres investeringer. 

“Klimarelaterede afsløringer vil bringe klimarisici og modstandsdygtighed ind i hjertet af den finansielle og forretningsmæssige beslutningstagning,” sagde klimaminister James Shaw. “Det vil tilskynde enheder til at blive mere bæredygtige ved at inddrage de kort-, mellem- og langsigtede virkninger af klimaændringer i deres forretningsbeslutninger.” 

New Zealand er det første land, der har vedtaget en sådan lovgivning.

Kilde: Positiv News