Store virksomheder stiller krav om CO2-neutral containertransport

Amazon, Ikea og Unilever var blandt de detailhandlere, der i uge 42 lovede at skifte al deres søfragt til kulstoffri skibe inden 2040.

Meddelelsen øger presset på shippingindustrien for at begrænse CO2-udslippet. Der er et presserende behov for at gøre det: Hvis sektoren var et land, ville den være den sjettestørste forurener, over Tyskland . 

Stand Earth, en canadisk miljøgruppe, hilser meldingen velkommen, men opfordrede til, at deadline blev fremrykket til 2030. “Dette tidligere mål ville sikre, at skibsfartsindustrien gør sin rimelige andel for at holde den globale opvarmning under 1,5 C,” hedder det. 

Grønt brint er et lovende nulemissionsalternativ til fossile brændstoffer, men teknologien er i sin begyndelse. Batteridrevne både er til søs allerede i Skandinavien, men egner sig ikke til lange afstande. 

I mellemtiden går andre virksomheder tilbage til fremtiden ved at omfavne vinddrevet skibsfart. 

Kilde: Positive News