Paven kaster sig ind i kampen for miljøet

MEC_PavenogMiljoe

Af Bodil HM Olsen

I en tale i sidste uge til en større forsamling i Rom opfordrede paven alle  til at passe på naturen og blive “skaberværkets vogtere”. Budskabet kom sammen med en kraftig advarsel om, at de globale klimaforandringer potentielt kan få katastrofale følger. Paven taler og tolker naturligvis ud fra sit religiøse ståsted, men er alligevel helt i tråd med førende klimaforskere og miljøorganisationer, og han bliver lyttet til blandt mennesker der måske ikke nødvendigvis er særligt åbne overfor den slags budskaber.

– Hvis vi ødelægger skaberværket , vil det ende med at skaberværket ødelægger os, sagde pave Frans.

Han koblede desuden opfordringen til at passe på miljøet med en opfordring til social bevidsthed og fællesskabsfølelse.

– Skaberværket er ikke noget vi som mennesker kan eje og bestemme over; Og det er endnu mindre noget der kan være ejendom for de udvalgte få – en elite. Skaberværket er en gave. En vidunderlig gave som Gud har givet os, så vi kan tage os godt af det og bruge det til alles bedste, og altid med stor respekt og taknemmelighed, sagde paven.

Pavens tale kommer efter en fem dage lang konference med titlen: “Sustainable Humanity. Sustainable Nature, Our Responsibility” Her havde den katolske kirke samlet en række mikrobiologer, jurister, økonomer, filosoffer, astronomer og andre eksperter for at diskutere, hvordan den katolske kirke kan bidrage til at løse problemer der opstår i forbindelse med klimaforandringerne.

 

Du kan læse mere her