Der er penge i lortet

MEC_SenegalAffald

 

Af Bodil HM Olsen

Hvad nu hvis man kan få en bedre fødevareforsyning, sikre indkomst til landets befolkning, forhindre rydning af landets skove, få en sundere valuta- og betalingsbalance, hindre sygdomsspredning samtidig med at man løser et affaldsproblem. Lyder det som en lidt for optimistisk positiv nyhed? Måske, men det er det forsøg Senegal vil gøre ved at lade landets risbønder gøde markerne med affald fra landets stadigt voksende storbyer.

Det giver bedre fødevareforsyning, fordi den rigelige forsyning af spildevand fra byområderne er nemt tilgængeligt, billigere end importeret kunstgødning og det endda kan sikre afgrøderne i tørketider.
Med større selvforsyning af ris og gødning reducerer landet importen af ris, der sammen med den reducerede import af kunstgødning giver en sundere valuta- og handelsbalance.
Når spildevandet indgår i økosystemet som gødning, undgår man den potentielle sygdomsspredning som afføring og andet menneskeskabt affald kan medføre.
Strå og andre biprodukter fra risproduktionen kan bruges til at producere såkaldt ”grønt kul”, der kan bruges som alternativ til træ og trækul, og man kan derved undgå behovet for at fælde skovene.
Bønderne bliver sikret et indkomst og byerne får løst et affaldsproblem.

 

Du kan læse mere om hvad World Watch Institute skriver om det spændende projekt i Senegal ved at klikke her