Automatisk affaldssortering afløser manuel

Store anlæg i udlandet har allerede overtaget affaldssorteringen, så man ikke behøver at tænke på det i den private husholdning. I Danmark er der foreløbigt to steder i Jylland, hvor det også foregår.

Af Cecilie Dahlerup

AFFALD: Fagre nye verden er også kommet til forbrændingsanlæggene. Nu kan ny teknologi sortere affaldet fra dagrenovationen, før det bliver sendt til destruktion, selvom det ikke er blevet sorteret hjemmefra. Det betyder, at størsteparten af både metal og papir, pap og plastik kan blive genanvendt. I Braunschweig i Tyskland gælder det for 70 % af 120.000 tons affald.

Samme tendens ser man i Danmark. Foreløbigt er det kun to affaldsanlæg i Vojens og Holstebro, som følger den udvikling, men Dakofa, som er affaldsbranchens videnscenter, oplever en større interesse fra kommunerne og affaldsselskaber rundt om i landet, når det drejer sig om de nye muligheder. En udfordring er sortering af organisk affald, som stadigt foregår i de private hjem og muligheden for biogasanlæg, som kan udvinde energi af affaldet, skriver dagbladet Ingeniøren. Der er rigtigt mange penge at hente for kommunerne ved genanvendelse.

Læs mere:

http://ing.dk/artikel/127646-laer-af-nabolande-her-sorteres-affald-med-trykluft-og-optisk-teknologi