Tag-arkiv: Affald

Slut med dumpning af computere i u-lande

Ny miljøaftale forhindrer at skrot-computere ikke havner på lossepladser, men bliver genbrugt. Målet er at beskytte miljøet og befolkningen mod de giftige materialer i computerne.

Af Sheila Nana Barfi og Cecilie Dahlerup

AFFALD: En omfattende aftale mellem FN International Telekommunikations Union (ITU) og Basel Konventionens sekretariat (SBC) blev underskrevet mandag d. 12. marts 2012. Den skal forhindre at giftige materialer i elektronisk udstyr forårsager omfattende skader på miljøet og den tredje verdens befolknings sundhed. Nu skal det genbruges i stedet for at blive smidt på lossepladsen, hvor især metallerne fra gamle computere forurener jorden.

De to parter skal for fremtiden udveksle oplysninger samarbejde på fælles projekter og programmer. De vil også udvikle fælles standarder for dumping af elektronisk affald verden over.

–  IKT-sektoren har allerede gjort betydelige fremskridt med at forbedre miljøpræstationer og reducere e-affald gennem forbedringer af praksis og standarder, siger ITU generalsekretær Hamadoun Touré.

Hvis mængden af elektronisk affald uhindret fortsætter med at vil vokse i samme hastighed, som tilfældet er i dag, bliver konsekvensen, at u-lande bliver forurenet med tungmetaller som dioxin og bly, som er skadeligt for mennesker. Det afrikanske land Ghana importerer 215.000 tons elektronik hvert år og 70 pct. af det er brugte produkter. Yderligere 15 pct. af dette er affald og resten har en kort levetid. Derfor bliver meget smidt ud. Men nu arbejder man på at iværksætte indsamling og genbrug af især metallerne kobber og stål.

Læs mere:

http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/15-03-12/fn-aftale-vil-milj-sikre-dumpning-af-skrot-compute

Automatisk affaldssortering afløser manuel

Store anlæg i udlandet har allerede overtaget affaldssorteringen, så man ikke behøver at tænke på det i den private husholdning. I Danmark er der foreløbigt to steder i Jylland, hvor det også foregår.

Af Cecilie Dahlerup

AFFALD: Fagre nye verden er også kommet til forbrændingsanlæggene. Nu kan ny teknologi sortere affaldet fra dagrenovationen, før det bliver sendt til destruktion, selvom det ikke er blevet sorteret hjemmefra. Det betyder, at størsteparten af både metal og papir, pap og plastik kan blive genanvendt. I Braunschweig i Tyskland gælder det for 70 % af 120.000 tons affald.

Samme tendens ser man i Danmark. Foreløbigt er det kun to affaldsanlæg i Vojens og Holstebro, som følger den udvikling, men Dakofa, som er affaldsbranchens videnscenter, oplever en større interesse fra kommunerne og affaldsselskaber rundt om i landet, når det drejer sig om de nye muligheder. En udfordring er sortering af organisk affald, som stadigt foregår i de private hjem og muligheden for biogasanlæg, som kan udvinde energi af affaldet, skriver dagbladet Ingeniøren. Der er rigtigt mange penge at hente for kommunerne ved genanvendelse.

Læs mere:

http://ing.dk/artikel/127646-laer-af-nabolande-her-sorteres-affald-med-trykluft-og-optisk-teknologi