Slut med dumpning af computere i u-lande

Ny miljøaftale forhindrer at skrot-computere ikke havner på lossepladser, men bliver genbrugt. Målet er at beskytte miljøet og befolkningen mod de giftige materialer i computerne.

Af Sheila Nana Barfi og Cecilie Dahlerup

AFFALD: En omfattende aftale mellem FN International Telekommunikations Union (ITU) og Basel Konventionens sekretariat (SBC) blev underskrevet mandag d. 12. marts 2012. Den skal forhindre at giftige materialer i elektronisk udstyr forårsager omfattende skader på miljøet og den tredje verdens befolknings sundhed. Nu skal det genbruges i stedet for at blive smidt på lossepladsen, hvor især metallerne fra gamle computere forurener jorden.

De to parter skal for fremtiden udveksle oplysninger samarbejde på fælles projekter og programmer. De vil også udvikle fælles standarder for dumping af elektronisk affald verden over.

–  IKT-sektoren har allerede gjort betydelige fremskridt med at forbedre miljøpræstationer og reducere e-affald gennem forbedringer af praksis og standarder, siger ITU generalsekretær Hamadoun Touré.

Hvis mængden af elektronisk affald uhindret fortsætter med at vil vokse i samme hastighed, som tilfældet er i dag, bliver konsekvensen, at u-lande bliver forurenet med tungmetaller som dioxin og bly, som er skadeligt for mennesker. Det afrikanske land Ghana importerer 215.000 tons elektronik hvert år og 70 pct. af det er brugte produkter. Yderligere 15 pct. af dette er affald og resten har en kort levetid. Derfor bliver meget smidt ud. Men nu arbejder man på at iværksætte indsamling og genbrug af især metallerne kobber og stål.

Læs mere:

http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/15-03-12/fn-aftale-vil-milj-sikre-dumpning-af-skrot-compute