Bedre vandmiljø i Faxe

Miljøministeren har godkendt en vandmiljøplan for Faxe Kommune

Af Cecilie Dahlerup

MILJØ: Vandet i Køge Bugt, Østersøen og Smålandsfarvandet skal sikres gennem en handleplan fremover. Det er resultatet af en ny vandmiljøplan, som skal forbedre vandkvaliteten i fem Natura-2000 områder, som er beliggende i området i Faxe Kommune. Områder indbefatter Bagholt Mose, søerne ved Bregentved og Gisselfeld, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose, skovene ved Vemmetofte og havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. 

 Kommunen vil udarbejde en handleplan og samarbejde med de lodsejere som ejer jord på områderne samt Naturstyrelsen og de tilstødende kommuner, som har medansvar for nogle af lokaliteterne. Første forslag vil blive taget op i byrådet i maj måned 2012 ifølge Lokalavisen.

Læs mere:

http://koege.lokalavisen.dk/handleplaner-skal-sikre-bedre-vandmiljoe-/20120205/artikler/120209618/1426