Bedre vandmiljø i Faxe

Miljøministeren har godkendt en vandmiljøplan for Faxe Kommune Af Cecilie Dahlerup MILJØ: Vandet i Køge Bugt, Østersøen og Smålandsfarvandet skal sikres gennem en handleplan fremover. Det er resultatet af en ny vandmiljøplan, som skal forbedre vandkvaliteten i fem Natura-2000 områder, som er beliggende i området i Faxe Kommune. Områder indbefatter Bagholt Mose, søerne ved Bregentved … Læs mere