Vilde bisonokser tilbage i Danmark

For at støtte biodiversiteten i Danmark og for at redde en truet dyreart, skal syv bisonokser udsættes i naturen på Bornholm.

Af Cecilie Dahlerup

MILJØ: Store flokke af vandrende bisonokser er noget vi sidst har hørt om i USA, da nybyggerne der bosatte sig på prærien. I Danmark har der ikke været vilde bisoner i de sidste 2000 år. Men det kommer til at ændre sig snart, dog i mere beskedent omfang. Syv bisonokser skal leve som vilde dyr i skovene på Bornholm som et forsøg og hvis det går godt, skal de blive der. En høring på et borgertopmøde om biodiversitet, som Miljøministeriet har afholdt d. 28 januar 2012 har vist, at mange ønsker de store dyr tilbage i den danske natur som vilde dyr.  Mødet er en del af en ny miljøplan for 2012.

Fra Polen til Bornholm

Bisonoksen har været tæt på udryddelse i hele Europa. Selvom der tidligere har været millionvis af dem, er de blevet jaget af mennesker for kødets skyld i en grad, som har fjernet dem fra naturen.  Det eneste sted man har kunnet se bisonokser her har været i zoologiske haver. Kun i det nordlige Polen er der en lille stamme, som har overlevet og det er dyr herfra, som nu skal sættes ud i skovene på Bornholm.  Andre steder i Danmark ville dyret også kunne trives, fordi en del af de planter som er en vigtig del af dyrenes føde ikke spises af andre dyr.

På mødet, som er et samarbejde mellem Miljøministeriet og Naturstyrelsen, stemte man også om, hvorvidt ulven skulle genindføres, men der var ikke samme store flertal som omkring bisonoksen. Der findes allerede indhegnede bisoner i Randers og et stort bisonopdræt af slagtekvæg på Fyn.

Læs mere:

 http://www.mim.dk/Nyheder/20122701_borgertopmoede.htm

http://viden.jp.dk/explorer/ekspeditioner/truededyr/ekspeditionen/reportager/default.asp?cid=125003

http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2012/Bisonindhegning_snart_klar.htm