Genbrug skaber job til medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Af Bodil HM Olsen Grundfos har siden februar i år indsamlet gamle udtjente cirkulationspumper, som derefter bliver skildt ad og genanvendt. Det er godt for miljøet, men skaber også meningsfuld beskæftigelse for en gruppe af medarbejdere i Grundfos, der af forskellige grunde har nedsat arbejdsevne. Indsamlingen foregår i samarbejde med to af landets største vvs-grossister … Læs mere

Vi kan se frem til det samfundsnyttige landbrug

Af Bodil HM Olsen Det økologiske landbrug skal gøre mere end levere fødevarer. I fremtiden skal det involveres stærkere i lokalsamfundet, skabe liv, jobs og meningsfuld beskæftigelse for borgere med psykiske eller fysiske udfordringer. Det økologiske landbrugs betydnings for natur og drikkevandsbeskyttelse skal tydeliggøres. Og nye ejer-, samarbejds- og financieringsmodeller skal udvikles, så nye økologer … Læs mere

Venturefond giver penge og rådgivning til socialøkonomiske virksomheder

Af Bodil HM Olsen Den Sociale Kapitalfond investerer i og rådgiver virksomheder, der giver udsatte mennesker i Danmark mulighed for at få et arbejde. Både nonprofit- og for-profitvirksomheder kan ansøge fonden om investering og rådgivning. De arbejder med at udvikle viden om, hvordan virksomheder kan være både sociale og økonomisk bæredygtige på samme tid. Fonden … Læs mere

1.6 milliarder mere via satspuljen til de svageste i samfundet

Af Bodil HM Olsen Satspuljen, der er rettet mod at hjælpe svage og udsatte grupper i samfundet, får et ekstra engangsbeløb på 1.6 mia. og herefter  0.3 mia. ekstra om året. Det er regeringens ønske at en væsentlig del af midlerne skal gå til at styrke psykiatriindsatsen. Den fremlægger desuden om kort tid en psykiatrihandlingsplan … Læs mere

Huslejehjælp på vej til unge på reduceret kontanthjælp

Af Bodil HM Olsen Efter kontanthjælpsreformen og introduktionen af reduceret kontanthjælp for unge under 30 år har det vist sig, at nogle unge har svært ved at finde boliger, der er billige nok. Derfor er der politisk indgået en aftale om, at give kommunerne mulighed for at give en midlertidig ekstra huslejehjælp til denne gruppe … Læs mere

Græsrodsorganisation hjælper tusindvis af mennesker ud af håbløs gæld

Af Bodil HM Olsen Non profit-organisationen Rolling Jubilee er en udløber af Occupy Wallstreet-bevægelsen, og det er indtil videre lykkedes dem at rejse kapital til at købe flere tusind amerikanere ud af håbløs gæld. Organisationen mener, at det er forkasteligt at mennesker bliver fanget i håbløse gældsfælder på grund af huslån, studielån eller lån til … Læs mere

Hjælp og støtte til dem der bliver klemt i systemet i forbindelse med sygdom

Af Bodil HM Olsen Lægen Stig Gerdes kunne ikke længere holde ud stiltiende at se patienter i sin praksis, der fik dårlig behandling i det offentlige system. Derfor startede han den sociale “modstandsbevægelse” Klemt. Klemt er et netværk for borgere, der ellers har kæmpet alene og ofte forgæves mod systemet. Formålet med Klemt er at: … Læs mere