Hunde kan hjælpe indsatte til at komme videre i livet

Der sker noget særligt med os når vi omgås dyr. Vi bliver mere empatiske og spændingsniveauet falder. Det er en af erfaringerne de har høstet i fængslet i Søbysøgård hvor to af de indsatte har ansvaret for at oplære to labradorhvalpe at blive servicehunde for handicappede. Læs mere her.