Gentagelse af kriminalitet stoppes med en god udslusning

Flere nye initiativer dukker nu op i hele Storbritannien, hvor man tager en alternativ tilgang til kriminel retfærdighed. Det går ud på at stoppe cyklussen for genovertrædelse. Der er mange gode eksempler på, at selv hårdkogte kriminelle, har stoppet deres ”karriere”. Læs mere her.