Kategoriarkiv: omstilling

De arbejder aktivt for en bæredygtig fiske- og kystkultur

Ligesom der – med økologisk landbrug – er grøde i hvordan vi forsyner os med fødevarer fra jorden er der med projektet Bæredygtig Kystkultur grøde i hvordan vi forsyner os med fisk fra de indre danske farvande. Projektet har til formål at drive en forandring, der sikrer et bæredygtigt livsgrundlag og skaber liv og arbejdspladser i vores kystsamfund. De vil Læs resten

“Green New Deal” vækker begejstring i USA

En meget ambitiøs plan for omstilling af den amerikanske økonomi ”Green New Deal” vækker stærk begejstring blandt unge mennesker i USA og blandt stadig flere demokrater i Repræsentanternes hus anført af det  entusiastiske nyvalgte medlem Alexandria Ocasio-Cortez. Og blandt menige amerikanere. En spørgeundersøgelse siger at 82% af udspurgte vælgere bakker planen. Der er en plan for omlægning til 100% vedvarende energi, etablering af en lang række nye arbejdspladser og indsats for at modvirke den sociale ulighed. Læs mere her.

 

Phie Ambo: “Hovedsagen er at man prøver”

Enhver dagsorden – hvad enten den er privat eller politisk – har brug for et gennembrud. For tiden kan flere og flere tale med om, at de enten har ændret holdning eller er blevet mere bevidste om nødvendigheden af en grøn omstilling. En af dem er dokumentarfilminstruktøren Phie Ambo. Hendes grønne vendepunkt kom, da meditation ændrede hendes måde at se verden på. Hun er måske mest kendt som medstifter af Den Grønne Friskole på Amager.

De ønsker at omtænke økonomien

Nu er der dannet en organisation af økonomer, der ønsker at omtænke økonomien Rethinking Economics . Organiseringen skal ses som en reaktion på at ingen økonomer havde forudset finanskrisen i 2008 og ikke har løsninger der kopler med klima og ressourcekrisen. Der er i dag lokalafdelinger i mere end 20 lande hvor økonomer seriøst arbejde for en helhedsorienteret økonomi. Læs mere her.

To typer mennesker

Når forandringens vinde blæser, findes der to typer mennesker: Dem der bygger læhegn, og dem der bygger vindmøller. Dette citat passer jo som fod i hose til den igangværende debat vedr. placeringen af vindmøller i Lillebælt. Læs her et tankevækkende læserbrev fra jyske Vestkysten med en problematik der ikke kun gælder i Lillebælt.

 

Med krisen begyndte de sociale kooperativer at skyde op

Når der er færre penge til rådighed og velfærdsstaten er i krise, så finder folk nye måder at producere og organisere sig på. Samtidig er den øgede bevidsthed og bæredygtig produktion af fødevarer en drivkraft bag denne udvikling. Det kan tre forskere konstatere efter at have undersøgt hvordan en lang række kooperativer og socialøkonomiske virksomheder spirer frem i Italien. Læs mere her.

Sønderborg – den fremmeste blandt kommunerne i den grønne omstilling

Sønderborg er til kæmpe inspiration i forhold til den grønne omstilling. Det handler om deet kommunalt initierede projekt Zero, der er omdrejningspunkt for at en række lokale erhvervsvirksomheder og boligforeninger der bygger netværk op omkring den bæredygtige dagsorden – idealisme og god forretning går i spænd til inspiration ude omkring i verden – eks. Kina og Thailand. Ambitiøse CO2-reduktionsmål og styrket fokus på verdensmålene.

Den vigtigste kapital er naturens kapital

Den vigtigste kapital er naturens kapital. Sådan siger de i et verdensomspændende netværk der har sit afsæt i Stanford Universitetet i USA, men hvor bl.a. kinesiske, afrikanske og sydamerikanske samarbejdspartnere er inde over. Den værdi som naturen giver samfundet skal ind over i alle beslutninger er mottoet. Det skal ske via mere målrettede kapitalinvesteringer. Læs mere her.