Læhegn har klimapotentiale

Læhegn har både potentiale til at sikre biodiversitet og til at binde CO2. Nyere forskning bekræfter, hvad vores forfædre har vidst i århundreder: læhegn rummer en enorm mængde fordele. Megan Gimber, nøglehabitatansvarlig hos People’s Trust for Endangered Species og stor ”hækfan”, taler varmt for dem. Læhegn hjælper med at bevare dyrebar jord ved at fungere som læhegn og … Læs mere

Havørnen er tilbage i overraskende stort omfang

For 30 år siden var Nordeuropas største fugl uddød i Danmark. I dag yngler de i et større antal, end man turde drømme om. I dag er der flere end 150 ynglende havørnepar i Danmark. Målet var at få 75 par i 2040, Havørne er fremragende jægere. De angriber fra luften og fanger et forsvarsløst … Læs mere

Så fik storbyen en grøn oase

Karachi er Pakistans største by og kan være ulidelig at bo i når temperaturen sniger sig op omkring 44 grader.  I lyset af det besluttede en lokal beboer at tage sagen i egen hånd for at omdanne en nedslidt park i byen til en byoase, der blomstrer med biodiversitet. Den pågældende mand er Shahzad Qureshi. For … Læs mere

Dedikerede kvindelige “naturkrigere” kæmper for biodiversiteten

Anerkendelsen af biodiversitetskrisen rækker kloden rundt. F.eks. i Indiens Western Ghats-bjergkæde, hvor omkring 90 procent af områdets skove er forsvundet som følge af skovrydning og klimaændringer.  Her tager et kvindeligt regnskovshold på 27 kvinder ansvar. De er fast besluttet på at beskytte områdets resterende enklaver af biodiversitet. Regionen er opført som et Unesco-verdensarvsområde og er hjemsted for over 325 … Læs mere

Biodiversitet og klima følges ad

Biodiversitet og klima går hånd i hånd. Der er ikke – hvis vi gør det rigtigt – nogen modsætning mellem at arbejde for en styrket biodiversitet og binding af CO2. Det fastslår tre forskere i følge Videnskab.dk. De tre forskere anfører fire området hvor biodiversitet og klima er hinandens forudsætning. F.eks. anføres at en blandingsskov … Læs mere

EU-parlamentet stemmer for ambitiøs biodiversitetslov

Et massivt flertal i EU-parlamentet stemte den 9. juni for ambitiøse og bindende krav til en genopretning af naturen i Europa! Der er tale om en bindende europæisk biodiversitetslov: De første skridt mod et europæisk biodiverstitetsråd. Beskyttelse af 30% af EU’s areal – både til lands og til vands. Streng beskyttelse af 10% af EU’s … Læs mere

Vilde dyr redder biodiversiteten

Naturen er presset verden over, og ingen af verdens lande nåede de 20 mål for biodiversitet, de blev enige om tilbage i 2010. Men vi kan hjælpe naturen ved at genudsætte vilde dyr, der hjælper økosystemerne. I 1995 blev 14 canadiske ulve udsat i Yellowstone, og de tog straks deres plads øverst i fødekæden. Nu … Læs mere

Tilbagegang af bier stoppet i Holland

I 2018 blev der i Holland indført en national bestøverstrategi for at beskytte og styrke hollandske bipopulationer, især i byer. Strategien inkluderer bitællingen samt 70 andre initiativer såsom installation af en honningmotorvej, bihoteller og bi-stop i hele landet for at støtte disse værdifulde bestøvere. Heldigvis ser initiativet ud til at have en positiv indvirkning! Bitællingen i 2021 … Læs mere

Stor kommunal interesse for at styrke biodiversiteten

Kommunerne vil godt gøre noget ekstra for at styrke biodiversiteten. Det viser den overstrømmende store interesse der har været for at tilmelde sig Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks Vildeste kommune. 90 af landets kommuner er klar til at blive vildere. Læs mere her.

God økonomi i at værne naturen

Bevarelsen af naturområder er ikke kun godt for vores velbefindende, men også for pengepungen, indikerer et nyt studie, som i starten af marts 2021 blev udgivet i tidsskriftet Nature Sustainability. De økonomiske fordele ved at beskytte naturrige områder som skov- og vådområder opvejer nemlig den fortjeneste, man kunne få ved at bruge jorden til at dyrke … Læs mere