EU strammer grebet om “Fast Fashion”

EU-kommissionen har netop lanceret et lovforslag for nye obligatoriske regler for såkaldt ”udvidet producentansvar” for tekstiler, der skal gælde i alle EU-lande. Det greb bliver allerede brugt på andre områder, bl.a. elektronik, batterier og biler. Her betaler producenterne prisen for, hvad det koster at deres produkter bliver indsamlet, sorteret og i bedste fald genbrugt og i sidste ende genanvendt. Populært sagt er det forureneren, der skal betale for sin forurening.

Peter Lund-Thomsen er professor i bæredygtighed og udviklingslande på CBS med et mangeårigt fokus på tekstilindustrien i Sydasien. Ifølge ham er det nye lovforslag meget ambitiøst: ”Efter alt at dømme kommer det til at ændre modeindustrien ganske væsentligt. Kommissionen lægger op til, at producenterne skal dække omkostningerne for at håndtere tekstilaffaldet. Det bør give dem incitamenter til at reducere den mængde af affald, de er med til at producere.” Han tilføjer, at det bliver forstærket af, at alle lande i EU fra 2025 skal indsamle og sortere alt tekstilaffald, hvilket Danmark netop er gået i gang med.

Læs mere her.

Læs også fra Verdens Bedste Nyheder