Nu afvikles det første oliefelt i Nordsøen

For første gang i Danmarks-historien vil et gas og oliefelt blive totalt afviklet. Det gælder Ravn-feltet der ligger på den danske kontinentalsokkel ca. 245 km fra den danske kyst og ca. 15 km fra den tyske grænse. Der har været aktivt siden 2015.

Energistyrelsen kan pålægge rettighedshaver at fjerne anlæg m.v., som staten ikke ønsker at overtage efter endt anvendelse. Danmark har derudover forpligtet sig til at fjerne anlæg etableret i Nordsøen til indvinding og transport af olie og gas. Det betyder, at platform og tilhørende installationer skal nedtages og fjernes for at blive transporteret i land til ophugning eller genanvendelse. Rørledninger er ikke omfattet af denne forpligtelse. Energistyrelsen skal derfor vurdere, om rørledninger skal afvikles in-situ, dvs. efterlades efter rensning, eller helt eller delvist afvikles, så rørledningerne fjernes og transporteres i land.

Læs mere her.