Hamp er også et bæredygtigt byggemateriale

Det er efterhånden blevet slået fast ved flere lejligheder at nybyggeri med beton og stål er meget energikrævende, og at det sætter sig et stærk CO2-aftryk.

Stadig flere arbejder med at finde alternativer, der er mindre belastende – eks. træbyggeri.

Et andet byggemateriale der ikke har fået særlig meget opmærksomhed er hamp som i stigende omfang bruges i såvel USA, Europa og Australien.

Der er tale om et produkt som vi selv kan dyrke, det kræver ikke sprøjtemidler, vokser hurtigt og binder store mængder af CO2.

Der dyrkes hamp flere steder i Danmark, men der er endnu ikke tale om en dansk bearbejdning. Der er således spændende perspektiver for landmænd, der skal omlægge p.g.a. CO2-afgifter.

Hampbyg og Hamphuse er et par af de virksomheder som bruger hamp i byggeriet til at sikre at huset kan “ånde” og at der er et godt luftskifte. Det kan bruges i den bærende konstruktion, som isolering og i tagkonstruktionen.

Læs mere her.

Læs om den superplante som hamp er.