Vi mangler ikke råstoffer til den grønne omstilling

Produktion af solceller, vindmøller og elbiler kræver flere råstoffer som kobber, nikkel, lithium og sjældne jordarter – men det passer ikke at de er ved at slippe op. Der er nok af dem, men Kina sidder på en stor del af dem, der er ikke mineselskaber, der vil åbne nye miner og så er de eksisterende miner under pres.

Der er altså udfordringer nok, men der kan gøres noget ved, siger Thomas Hebsgaard fra Zetland, der er i gang med at “dræbe myter om den grønne omstilling”.

Han nævner øget genbrug af råstofferne i elbilens batteri, vindmøllevingerne og solcellepaneler, mere effektiv udnyttelse af varerne f.eks. – mere effektiv transportudnyttelse af f.eks. elbiler (flere i bilen, delebiler), mere kollektiv trafik, mindre forbrug o.l.

Læs eller lyt til hans analyse, der baserer sig på en ny rapport fra IEA (International EnergiAgentur)