Sociokrati – når vi løber sur i flertalsdemokrati

Ditlev Nissen fra Levende Fællesskaber har høstet en række erfaringer med sociokrati som er en organisationsmodel, der er velegnet til at organisere og lede ikke-hierarkiske organisationer. Mange steder ses sociokrati som alternativ til flertals- og konsensusdemokrati. Begge beslutningsformer kritiseres for at være til fordel for de veltalende og højtråbende. Konsekvensen er, at for få medlemmer bliver hørt og for få er med til at føre beslutningerne ud i livet.

Fællesskaber der benytter, eller kigger mod sociokrati, gør det fordi de oplever, at deres møder, beslutningsprocesser og/eller organisation ikke fungerer godt nok. De søger væk fra flertals- og konsensusdemokrati, da de oplever at de to beslutningsformer er til fordel for de veltalende og højtråbende. Konsekvensen er, at for få medlemmer bliver hørt og for få er med til at føre beslutningerne ud i livet.

Læs mere her