Handicap-organisering styrkede også indsats mod vold

I februar 2020 trådte Ugandas nationale handicaplov i kraft. Når det er lykkedes hænger det sammen med en aktiv indsats fra flere NGOer. Den nye lov blev fejret, fordi opnåelse af handicaprettigheder baner vejen for større inklusion og lighed.

Et par uger senere rystede COVID-19-pandemien også Uganda. Da personer med handicap stod over for hidtil usete kriser, der uforholdsmæssigt påvirkede deres helbred, levebrød og sikkerhed, blev ugandiske organisationer for personer med handicap en kritisk redningsplanke.

Kvinder med handicap slog hurtigt alarm om den dobbelte krise med COVID-19 og kønsbaseret vold. Handicaporganisationen Gulu Women with Disabilities Union arbejdede sammen med sin lokale distriktskommissær for at fremme handicap-inklusive reproduktive sundhedsprogrammer. Gruppens fortalervirksomhed under corona-lockdown førte til øget rapportering om kønsbaseret vold, hvilket førte til domme. Gulu Women with Disabilities Union ydede også advokathjælp og overvågede sager på amtsniveau for at reducere kønsbaseret vold mod kvinder og piger med handicap. 

Læs mere her.