“Skal borgerne tage ansvar, skal de have faktuel viden”

Der er et behov for en uafhængig platform, der skal hjælpe borgere med at træffe bæredygtige valg i hverdagen. Det er baggrunden for at to ildsjæle – Signe Pedersen og Martin Pedersen i 2019 lavede klimasiden.dk.

Klimasiden indeholder ikke ny viden som sådan, men samler derimod solid og faktabaseret viden ét sted i et lettilgængeligt format. Klimasiden er både gratis og uden reklamer.

De to  brænder for den grønne omstilling og mener, at borgere både har et ansvar og kan gøre en forskel ved at leve grønt.

Om initiativet siger de to: ”Vores oprindelige vision for siden var netop at udfylde borgernes behov for viden om klimavenlig adfærd. Her, næsten tre år efter at siden gik i luften, har initiativet været en succes i Furesø Kommune, der også via en miljøinitiativpulje har givet os økonomisk støtte. Vores erfaring er dog, at selv om alle med kendskab til siden er ovenud positive, er vores besøgstal stadig små. ”

Skal initiativet for alvor ud over rampen er det nød til som det nedlagte ”Grøn Information” at få egentlig statslig opbakning.

Læs mere her.