Skotland: de grønne ildsjæle skal opmuntres

Skotlands Climate Challenge Fund uddelt mere end 715 millioner kroner siden 2008 til græsrodsinitiativer, der skal styrke indsatsen mod klimaforandringer på lokalt plan.

Over 1.150 projekter på tværs af alle 32 lokale myndigheder er blevet tildelt CCF-tilskud. 

CCF har støttet lokalsamfundsledede organisationer i Skotland til at tackle klimaændringer ved at køre projekter, der reducerer lokale kulstofemissioner. Tidligere finansierede projekter har hjulpet lokalsamfund med at reducere deres afhængighed af bilrejser, reducere affald, dyrke lokal mad og reducere energiforbruget i boliger og samfundsbygninger.

Indtil 2015 havde Danmark en lignende fond, men den blev lukket i forbindelse med regeringsoverdragelsen.

Læs mere her.