Trawlfrit bæltområde skaber håb om bedre havmiljø

I et større område i Bælthavet bliver havnaturen nu fri for store tunge bundtrawl og muslingeskrabere, der slæbes hen over havbunden. Et vigtigt skridt mod en genrejsning af havmiljø og fiskebestande.

Regeringen og partierne omkring Finansloven 2022 aftalte i sidste år, at der skulle udpeges et trawlfrit område i Bælthavet omkring Lillebælt, Storebælt og Langelandsbælt. Nu er aftalen blevet til virkelighed og områdets geografiske afgrænsning besluttet. Det skaber stor glæde i Danmarks Naturfredningsforening.

– Det er en rigtig god dag for havnaturen i Bælthavet, der nu kan få fred og ro for bundslæbende fiskeredskaber, der igen og igen forstyrrer havbunden. Torskebestanden i Bælthavet er truet og tæt på kollaps, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og hun fortsætter:

– Et trawlforbud i Bælthavet kan forhåbentligt blive startskuddet til en større genrejsning af vores havnatur og dermed også af torskebestanden.

Læs mere her.