Frivillige planter ålegræs og skaber basis for fiskeyngel

Engang stod ålegræsset tæt ved de fleste danske kyster og i fjordene. Men det gør det ikke mere, og det er et kæmpe problem for både biodiversiteten i havet og for klimaet.

Derfor vælger flere og flere hav-interesserede danskere i disse år at hjælpe med af genplante ålegræsset ved deres lokale kyster. Blandt andet i Kaløvig ved Aarhus Bugt.

Her havde godt 30 frivillige den første weekend i juli meldt sig til at tage del i en forsøgsudplantning, der gerne skal føre til større udplantninger samme sted de kommende år.

– Vi fik ved håndkraft og fælles hjælp plantet hele 1350 ålegræsskud på én dag, fortæller en synlig glad Willi Nors om arbejdet med at gendanne ålegræsbede i vandet ud for den lille by Studstrup.

Læs mere her.