4 dages arbejds- og skoleuge undersøges i Odense

Kan man få sundere og mere glade borgere, hvis alle går mindre på arbejde til samme løn? Og hvordan kan det hænge sammen økonomisk?

Med bred enighed har økonomiudvalget i Odense Kommune besluttet at få analyseret, hvordan en 4-dages arbejdsuge vil kunne se ud i praksis for de mange forskellige arbejdspladser i kommunen. Desuden skal der regnes på økonomien for at vurdere, hvordan udgiften til kortere arbejdsuger og en øget trivsel vil kunne spare udgifter i andre af kommunens pengekasser til bl.a. stresssygemeldinger.

Forslaget er stillet af den radikale børn og unge-rådmand, Susanne Crawley Larsen, i et forsøg på at løse de stigende udfordringer med mistrivsel og stress samt problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til mange kommunale jobfunktioner. En kortere arbejdsuge vil kunne gøre jobbene mere attraktive, fordi de ansatte kan få livet, den såkaldte work life balance, til at hænge bedre sammen.

»Med corona oplevede vi en anderledes hverdag med mere tid og ro til at gøre andre ting som at fiske og strikke og fordybe sig i ting. Både børn og voksne har behov for mere kvalitet i vores hverdag, og der skal vi have et opgør med den automatiske 5-dages uge, som var relevant, dengang vi havde en produktion at opretholde. Det er det ikke længere. Og der er andre aspekter af livet end arbejde og skole. Det skal vi gøre plads til«, siger hun.

Læs mere her.