Andelstanken kan blive redning for små lokalsamfund

Tidligere minister Bertel Haarder har gjort sig nogle tanker om andelsbevægelsen. Han skriver bl.a.

Tænketanken Demokratisk Erhverv gjorde mig opmærksom på, at der i lande som Spanien, England og USA var større grokraft og flere andelsinitiativer end i Danmark. Det kan da ikke være rigtigt, tænkte jeg, og så skrev jeg et beslutningsforslag, der forpligtede regeringen til at nedsætte et ekspertudvalg for at få undersøgt sagen og for at finde ud af, hvordan vi ved ændring af love regler og administration kunne gøre det lettere at oprette og drive andelsvirksomheder.

Regeringen tog det til sig, og nu kommer ekspertudvalget med sine forslag.”

Han fortæller også at butikssammenslutningen Dagrofa har udarbejdet et inspirationskatalog, der fortæller, hvordan man kan etablere et indkøbsfællesskab, en brugsforening.

Læs hele hans indlæg her.