Meget mere direkte genbrug på københavnsk genbrugsplads

Københavns kommune har besluttet at genbruget fra de kommunale genbrugspladser skal tredobles  frem mod 2025. Et af initiativerne er Delezonen på genbrugsstationen i Vermlandsgade. Her er der – modsat resten af genbrugpladsen – delt ind i kategorier modsat resten der er delt i materialetyper. Kategorierne er f.eks. møbler, en haveafdeling, en byg-selv-afdeling, afdelinger for køkkenudstyr, legetøj, musik. Alt sammen tydeligt angivet ved skilte. Indretningen er meget bevidst således at det vil falde borgerne mere naturligt at levere deres ting videre til direkte genbrug. F.eks. er der sat metalbure op for enden af alle containerne så det er mere oplagt for besøgende at sortere brugbare ting fra fremfor at smide det i den store container.

Indtil videre viser det foreløbig et årige forsøg at borgerne har taget godt imod genbrugsmuligheden – såvel ved afleveringen som ved aftagningen. En evaluering efter seks måneder viser at de besøgende dagligt tager 1.3 tons ud af affaldsstrømmen (i weekenden er tallet 3 tons). Udover at der spares på ressourcerne er der klare CO2-gevinster ved den styrkede genbrug.

Læs mere her.

Skriv en kommentar