København satser på delebiler

Det er blevet meget lettere at dele biler med hinanden de senere år, og nye udbydere kommer hele tiden til.

For ikke så længe siden var musik og film noget man købte som et fysisk produkt. Det gør man sjældent længere — man streamer det. 

Man kan ikke streame en bil, men man behøver på samme vis ikke længere eje den for at komme rundt. I stedet kan man dele den med sin nabo eller gøre brug af delebils-apps som GoMore og DriveNow og låse køretøjet op på næste gadehjørne.

Allerede i dag anslår Københavns Kommune, at der foretages 5.000 ture i delebiler dagligt, og selvom det stadig kun udgør små to procent af byens bilpark, forventes tallet at stige stødt de næste år. 

Dét kræver dog steder, man kan samle bilerne op og stille dem igen. Og som landet ligger er blot ubetydelig 0,2% af alle P-pladser på offentligt areal reserveret som fast stamplads til delebiler. 

Sidste år vedtog Borgerrepræsentationen første del af en handlingsplan for at fremme delebilisme i København. Den nye plan skal følge op med nye initiativer og opdatere på udbredelsen af delebiler siden da.

I kommunens nye handlingsplan for delebilisme 2022-2025 har man opridset en stribe nye initiativer. De skal gøre det endnu lettere at gøre brug af de forskellige delebilsordninger, som kan spare luften for partikler og byens gadeareal for parkeringspladser. Og ikke mindst skal initiativerne bidrage til ambitionen om, at under en fjerdedel af al transport i byen skal foregå i bil.

Målene for 2025 er blandt andet, at alle delebiler skal være elbiler — og ikke som nu, blot en tredjedel.

Der skal også etableres nye hubs til eldelbiler ved trafikknudepunkter — altså steder med mange eldelebiler samlet på et lille areal.

1.000 P-pladser skal reserveres til el-delebiler som vil få en fast stamplads på offentlig vej svarende til én delebilsplads per gade i Indre By og på brokvarterene.

Desuden skal alle københavnere have adgang til en delebil, uanset hvor de bor.

Kilde: Magasinet KBH