Gode perspektiver med ålegræs i danske fjorde

Ålegræsset nu begynder at pible frem i Horsens Fjord, fortæller skriver Syddansk Universitet (SDU).
Det sker som led i et videnskabeligt forsøg, hvor en række biologer på SDU har arbejdet på at bringe ålegræsset tilbage i fjorden. 

Efter 2 år er der 40 gange flere åleskud i Horsens Fjord, ifølge universitetet. Ålegræs er godt for fisk, fordi det fungerer som deres levested. Derudover er det godt for klimaet, fordi ålegræs kan slubre CO2 i sig og binde det.

Troels Lange fra Biologisk Institut på SDU har stået i spidsen for forsøget, hvor forskerne har lavet en udplantning af ålegræs-skud i Horsens:

»Ålegræsudplantningen har haft en meget markant tilvækst i de første to år efter etablering, og det er over al forventning. Ålegræsset er vitterligt vokset som skvalderkål, og det er nu synligt på et luftfoto,« fortæller Troels Lange

Forskerne har plantet 14.400 små nye ålegræsskud ud i Horsens Fjord i et 51×78 meter stort skakternsfelt. To år senere var plantetætheden 70 gange større.

De er samtidig i gang med to andre forsøg, både i Vejle Fjord og i Lunkebugten omkring Tåsinge. Læs mere her.

Læs mere her fr Verdens Bedste Nyheder.