Samfundet åbnede sig efter IT-uddannelse og fællesskab

Vi har brug for flere hænder bl.a. som SOSU-assistenter og vi har brug for at flere med flygtninge og indvandrerbaggrund bliver integreret og bliver en aktiv del af det danske samfund. Denne kobling går ReDi-skolen ind i, og de har voldsom succes. 82% af skolens elever kommer i jobs eller uddannelse. Kvinder som den ene gang efter den anden støder hovedet mod muren når de søger ind i det danske samfund kommer – i kraft af skolens uddannelse i IT og ikke mindst fællesskab og netværk – videre. Læs eller lyt mere her.