De gjorde – med succes – transportomlægningen til en leg

Der er almindelig forståelse for at de grønne transportmetoder som at gå, cykle og tage offentlig transport er at foretrække a.h.t. ikke mindst klimaet, men hvordan ændrer vi vanerne?  Et kvarter i London har et godt bud: gør ændringen til en leg.

Det drejer sig om London-bydelen Hounslow, der i 2019 lancerede et initiativ kaldet ”Beat the Street” i forsøget på  at få indbyggerne til at cykle og gå mere. De placerede kortlæsekasser rundt i byen og gav beboerne kort til at scanne ved hver kasse. Hver gang en beboer rørte ved to kasser, fik de point for at f.eks. at bruge kollektiv transport.

Alt i alt var forskerne i stand til at rekruttere 28.219 deltagere og fandt ud af, at de legende kasser reducerede biltrafikken med 53 procent i pendlertiden om morgenen og 34 procent i pendlertiden om aftenen. Derudover faldt antallet af deltagere, der rapporterede at være fysisk inaktive (deltager sig i mindre end 30 minutters træning om ugen), fra 25 til 18 procent.  

Læs mere her.