Unge er mere optimistiske end ældre

På trods af mainstream-mediernes fremstilling af unge mennesker som værende en fortvivlet masse, der tror på alt, hvad de ser på Instagram, er de 50 procent mere tilbøjelige til at være optimistiske over for verden end ældre generationer – og kun 17 procent af dem stoler på sociale medier. 

Det viser en global undersøgelse bestilt af FN’s børneagentur, Unicef . Den undersøgte mere end 21.000 mennesker på tværs af to alderskohorter (15-24 år og 40 år plus) i 21 lande. Det viste sig, at unge mennesker var dobbelt så tilbøjelige til at identificere sig som globale borgere som voksne. 

“Sammenlignet med ældre generationer forbliver verdens unge mennesker håbefulde, meget mere globalt indstillede og fast besluttet på at gøre verden til et bedre sted,” sagde Unicefs administrerende direktør Henrietta Fore. “Nutidens unge har bekymringer for fremtiden, men ser sig selv som en del af løsningen.”

Kilde: Positive News