Fremtidens minedrift er i udtjente vindmøller og mobiletelefoner

De jomfruelige ressourcer svinder ind og bliver mere og mere utilgængelige, og samtidig er det meget klimabelastende hele tiden at skulle have nye mængder af jern, aluminium og stadig mere sjældne jordarter.

Fremtidens minedrift ligger i at udvinde ressourcerne i de udtjente materialer, der ellers kasseres. Ikke mindst er der i byggebranchen et kæmpepotentiale, og det har det danske firma Lendager Group et særligt blik for. Deres opbyggede ekspertise for hvad angår at se og kortlægge potentialerne i ellers kasserede produkter efterspørges i stigende grad.

Læs eller lyt til denne spændende Zetland-artikel om den minedrift der skal sikre det fremtidige samfund.

Læs her her om udtjente vindmøllevinger der genbruges.

Læs her artikel fra Videnskab.dk om krisen med manglende råstoffer.