Biokul kan lagre CO2 i jorden

Biokul har potentiale til at lagre kulstof i landbrugsjorden i over 100 år. Det kan gøre udpint jord mere frugtbar og cirkulere næringsstoffer som fosfor, kulstof og kalcium, der kan gå tabt, når der høstes, tilbage til markerne år efter år.

Biokul er kort sagt forkullede biorester – for eksempel halm eller gylle –  som kan pløjes ned i markerne og gemme på CO2. Derudover kan de små kul bruges til at fodre markerne med næringsstoffer.

Forskerne bag det nye studie har gennemgået omkring 300 artikler, herunder 33 metaanalyser, der undersøgte mange af de 14.000 biochar-undersøgelser, som er blevet offentliggjort i løbet af de sidste 20 år.

»Vi fandt, at gennemsnitlige afgrødeudbytter var steget fra 10 til 42 procent, og koncentrationer af tungmetaller i plantevæv blev reduceret med 17 til 39 procent. Fosfor fra biokullet blev også mere tilgængeligt for planterne,« siger professor og medforfatter Stephen Joseph i en pressemeddelelse.

Biokul viste sig at have den største effekt i sure- og sandede jorde, hvor det var blevet strøget ud over jorden sammen med gødning. Læs mere her.