Oprindelige folk er de bedste naturforvaltere

Den bedste måde at sikre naturbevarelse er at tilbagelevere jorden til de oprindelige beboere. Det har den australske regering erkendt: For otte år siden købte den australske regering 19 landbrugsejendomme i hele Lower Murrumbidgee Valley i New South Wales med det formål at genoprette vådområdet til sin oprindelige natur. Efter at have gennemgået forskellige forslag blev landet tildelt stammerådet for Nari Nari, der samarbejdede med Naturbevarelsen for at bringe liv tilbage til den region, de beboede i 50.000 år. Nari Nari har omdannet dalen, fjernet gammel kunstvandingsinfrastruktur og tilskyndet tilbagevenden af ​​indfødte arter som gylden aborre, sydlige klokkefrøer og skeer.

Erfaringen viser at det er den bedste måde at sikre naturgenopretning. 

Det gælder f.eks. også i Montana, hvor den amerikanske regering tidligere beslaglagde 18.000 hektar fra Salish- og Kootenai-stammerne. Nu returneres landet til stammerne med den anerkendelse at indianersamfund har den nødvendige indfødte visdom til ikke kun at dyrke en sund bisonpopulation, men et sundere økosystem som helhed.

Det viser sig i øvrigt at i de oprindelige folks forvaltning begrænses omfanget af skovbrande.

Også i Canada og i Californien har myndighederne indgået aftaler med de oprindelige folk om at sikre en klogere naturforvaltning.  

Læs mere her.

Eller her.