Ny forskning: klimapotentiale i at efterlade planterester

Ny forskning fra Det tekniske Universitet i München afdækker et upåagtet klimapotentiale, der burde være lige til højrebenet. Lad planteresterne blive på marken. Planterester faktisk spiller en større rolle i at danne- og lagre kulstof i jorden, end man troede,” siger Kristina Witzgall, der er ph.d. på Det Tekniske Universitet i München og ledende forfatter på studiet.

 ”Vores analyse viser, at planterester i samspil med svampe, spiller en overraskende stor rolle, når det gælder lagring af kulstof. Svampene slynger nemlig deres hvide tråde rundt om planteresterne og ’limer’ dem sammen med jorden. Herefter spiser svampene kulstoffet i planterne og lagrer på den måde en del kulstof i jorden,” forklarer Carsten Müller. Lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Hvis vi arbejder med at skabe bedre betingelser for kulstoflagring i jorden, kan vi lagre mellem 0,8 og 1,5 gigaton kulstof årligt. Til sammenligning har verdens befolkning de seneste 10 år udledt 4,9 gigaton kulstof per år. Læs mere her.