Nyt mærke: Kødet stammer fra et regenerativt landbrug

I USA har man nu indført en ny mærkning af kød “regenerativt kød”. Ifølge en bred definition betyder regenerativt kød, at det blev produceret af landmænd, der praktiserer regenerativt landbrug. Denne praksis sigter mod at vende klimaændringerne ved at genopbygge organisk stof i jorden for så at optimere kulstofopsamling og diversificere afgrøder for at genoprette jordens sundhed. For at kunne sætte dette mærke på skal disse krav opfyldes: miljøhensyn, jordsundhed, dyrevelfærd og social retfærdighed. Læs mere her.