De får værdighed, bekæmper fattigdom og beskytter klimaet

Oprindelige folk i USA får anerkendelse for deres indsats for – via opkøb af jord – at reducere fattigdom og lagre CO2 i jorden. Inden for de sidste 35 år er stammejordbasen vokset tyvfoldigt til i alt 100.000 hektar, der i vid udstrækning er finansieret af fastholdelse af kulstof. For dette arbejde tildelte FN’s udviklingsprogram Yurok stammen i Californien sin Equator pris, som anerkender bestræbelser, der reducerer fattigdom gennem miljøstyrkende arbejde. Det er et spændende eksempel på et lille samfund – omkring 5.000 medlemmer – der styrker klimaet på en måde, der bedst passer til deres behov. Læs mere her.