117 forslag til klimaforbedringer fra borgerting

Så har Klimaborgertinget udført sin opgave med at komme med en række anbefalinger til regeringen om hvordan de sikrer opfyldelsen af beslutningen om 70% CO2 senest 2030. Klimaborgertinget har nået frem til 117 anbefalinger som har et ambitionsniveau der er markant højere end regeringens f.eks. indførelse af CO2-skat, reduktion af dansk kødproduktion, nationalregnskab der måles på andet end økonomi, stop for import af biomasse. Klimaborgertinget, der består af 80 tilfældigt udvalgte borgere har det sidste halve år mødtes 1-2 gange om måneden og blevet klogere på problematikken v.h.a. en række eksperters høringssvar. Læs mere her.