Mødre dannede energifællesskab og etablerede jordvarmeanlæg

Naturgas skal ud af byerne, men hvad skal så ind? Normalt ville man alliere sig med et konsulentfirma med en række ingeniører, men ikke i Cambridge, Massachusetts. Her gik en  gruppe lokale mødre, der ønsker at skabe en mere bæredygtig fremtid for deres børn, i spidsen. De dannede organisationen HEET (Home Energy Efficiency Team).

De fandt ud af at jordvarme kunne erstatte gassen. De foreslog at jordvarmepumper kunne trække varme fra flere hundrede fod under jorden, hvor temperaturen forbliver relativt konstant til opvarmning og afkøling af bygninger. 

HEETs forslag vinder indpas. Organisationen indgik et samarbejde med nogle lokale embedsmænd og endda lokale gasfirmaer for at bringe deres idé ud i livet. En gennemførlighedsundersøgelse viste, at overgangen til jordvarmepumper ville reducere emissionerne med 60 procent, reducere belastningen på nettet og spare beboerne penge på elregninger. Konceptet testes på to steder i samfundet, og HEET håber, at hvis disse forsøg går godt, kan konceptet foreslås til brug i hele byen. Ambitionen er at konceptet skal udbredes også til andre byer. Læs mere her.