Øko-kriger fik genrejst skoven og skaffede vand

”Det er håbløst!” Det var den melding, som den indonesiske øko-kriger Sadiman fik, når han sagde, at han ville revitalisere de ufrugtbare bakker omkring hans landsby.

Sadiman var imidlertid beslutsom og dedikeret, og efter 24 års indsats er de golde områder i dag omdannet til en grøn, frodig skov, der igen har gjort vandressourcer tilgængelige i den tørke-sårbare bjergrige region.

Den 69-årige Sadiman har arbejdet ubarmhjertigt i løbet af de sidste 24 år med at plante mere end 250 hektar træer i bakkerne i det centrale Java, efter at skovrydning næsten havde udtømt landet med for vandreservoirer. .

”Jeg tænkte ved mig selv, hvis jeg ikke planter banyan-træer, vil dette område forblive tørt,” sagde Sadiman. “Efter min erfaring kan banyan-træer og ficustræer de bedste til at opbevare meget vand.”

Han havde ret. Dette skyldes i vid udstrækning disse træers lange og bredt spredte rødder hjælper med at fastholde grundvand og forhindre jorderosion. Takket være Sadimans indsats er der dannet kilder på det engang tørre land, og deres vand ledes nu til husholdningerne og bruges til kunstvanding. Som et resultat kan landmænd i området nu høste mere end det dobbelte af den mængde afgrøder, de plejede før Sadimans indsats.

Denne opløftende historie om bevarelse og samfund demonstrerer, hvordan handlinger fra en dedikeret person kan omforme en hel region, og hvordan relativt enkle genplantningsforanstaltninger kan bringe liv tilbage til et beskadiget område. Læs mere her.