Kommentar: Væk med ploven!

Egentlig er det lidt sært at bindingen af kulstof i lavbundsjordene fylder så meget, når talen er på landbrugets bidrag til den grønne omstilling.  Den store interesse hænger givet sammen med, at Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer er i fælles fodslag her og har en forventning om, at 100.000 ha produktionsjord kan tages ud af drift – og at udledningen af flere tusind tons CO2 bringes til ophør. Forudsætningen er, at skatteyderne betaler, og at bønderne er med på det. Flere eksperter er godt nok ikke sikre på, at der er så mange jorde og så stor reel effekt, som de to organisationer forventer. Men historien er da god. Læs mere her.