Fra kommentarspor til bidragsspor

Kommentarsporet på f.eks. Facebook udvikler sig tit til at være et “råbespor” hvor man ikke lytter. Det har fået flere medier til at droppe kommentarsporet. Netmediet Zetland tager den udfordring op og omdøber abonnenter til medlemmer og kommentarspor til bidragsspor. Således er det – gennem en meget bevidst indsats – lykkedes at ændre tonen, så kommentarerne efter artiklen har karakter af uddybning og hint, der skal gøre læserne klogere. De er således lykkedes Zetland at gøre nyhedsformidling til et demokratistyrkende fællesskab og en samtale. Læs eller lyt mere her.